شركت فراعمران نگار امكان برگزاري دوره‌هاي آموزشي به شرح زير را براي متقاضيان دارا مي‌باشد:

 - دورة آموزشي مفاهيم GIS

 • كليات و مفاهيم علم سيستم اطلاعات جغرافيايي
 • مفهوم GIS
 • تعاريف (عارضه، لايه، سمبل، نوع نمايش، اقلام توصيفي و متاديتا و ...)
 • انواع مدلهاي مكاني
 • اجزاء سيستم GIS
 • انواع تحليلها در Buffering, Overlay)  GIS تجزيه و تحليلهاي آماري و ...)
 • كاربردهاي GIS
 • سير مراحل تحول GIS
 • تعريف نقشه و انواع آن
 • مقياس نقشه
 • سيستم‌هاي تصوير و انواع آن
 • معرفي تصاوير ماهواره‌اي و عكسهاي هوايي
 • تعريف داده و پايگاه داده
 • معرفي انواع نرم‌افزارهاي GIS
 • نحوه استقرار و به‌روز رساني سيستم‌هاي GIS
 • ارائه چند مثال موردي

  - روش ترسيم GISReady در AutoCAD

 • معرفي كاربرد و قابليتهاي اتوكد
 • نصب و راه‌اندازي اتوكد
 • ايجاد فايل جديد با توجه به ملزومات نقشه
 • دستورات ترسيمي
 • دستورات ويرايشي
 • ساخت و مديريت نمادها
 • استفاده از مراجع خارجي
 • بازيابي ترسيمات نقشه
 • لايه‌ها
 • مديريت لايه‌ها
 • خصوصيات اشياء
 • object Snap يا پرش موضوعي
 • بزرگنمايي
 • اندازه‌گيري
 • مسيريابي
 • چاپ نقشه
 • ارتباط AutoCAD و GIS
 • خصوصياتهاي برجسته اتوكد

  - دورة آموزشي ArcGIS

 • آموزش نصب نرم‌افزار
 • معرفي سيستم اطلاعات جغرافيايي ArcGIS
 • نحوه انتقال داده‌ها از Arc View و Arc Info به ArcGIS
 • معرفي قابليت‌ها و اجزاء Arc Map
 • آشنايي با منو ابزارها
 • جستجو و مشاهده نقشه‌ها در Arc Catalog
 • جستجو تركيبي مقدماتي
 • مشاهده و ويرايش جداول توصيفي در ArcCatalog
 • ساخت لايه‌هاي جديد و انجام ويرايش بر روي آنها
 • پيداكردن نقشه‌ها از روي كليد واژه‌ها
 • نحوه استفاده داده‌ها در Arc Map و Arc Tools
 • آماده‌سازي نقشه براي چاپ
 • معرفي قابليت‌ها و اجزاء مختلف Arc Map
 • آشنايي با منو نوار ابزارهاي موجود
 • معرفي اجزاي تشكيل دهنده Arc Map
 • نمايش لايه‌ها و نحوه اضافه كردن و ويرايش آنها
 • مراحل ايجاد پروژه جديد و انجام آناليزهاي مقدماتي
 • ارائه نتايج حاصل و الگو ساختن آنها و نمايش داده‌ها در قالب نمودار و نقشه خروجي
 • كار با متن Labeling
 • جداول توصيفي و موارد مربوط به آن
 • معرفي Arc Tools
 • استفاده از يك واسطه جهت تغيير مختصات (Geo Refrence)

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed